אימות פרטי פרויקט

לערבויות חוק מכר

לקוחות נכבדים,

בונוס מעמידה לרשותכם שירות של אימות פרטי הפרויקטים בבניה אותם היא מלווה.

באפשרותכם לוודא שפרטי חשבון הפרויקט המודפסים על גבי שוברי התשלום שנמסרו על ידי היזם תואמים לרשום בבונוס.

לאימות מספר חשבון הפרויקט אנא הזן את הפרטים הבאים כפי שמופיעים בשוברים.

מספר חשבון
מספר סניף
מספר בנק

כל הזכויות שמורות - בונוס אשראי להתחדשות עירונית וליזמים | א.ר.א.ב. בונוס בע"מ | אריק גולדיאן