איך זה עובד?

מתודת Bonus Credit Fast Track) BCFT), מיועדת למקסם לא רק את תהליך ההתקשרות מול הלקוח,
אלא לייעל באופן אופטימלי את השלמת הפרויקט וסיומו המוצלח.

למתודה 3 שלבים על פיהם היא פועלת: